Cartref > Gwybodaeth & newyddion > Cynnwys

Gall cynyddu hydoddedd,

Oct 19, 2018

Polyimide sy'n cynnwys ffosfforws

Sy'n cynnwys ffosfforws Mae polymer nad ydynt yn llosgi, gyda y swbstrad yn cael cydlyniant da. Gellir cyfuno hyn ag ïonau metel, cynyddu ymwrthedd Polaredd ocsigen atomig nodweddiadol erydu.

Er bod llawer o yw polymerau sy'n cynnwys ffosfforws synthesized, ond oherwydd y gostyngiadau cost uchel a thermol sefydlogrwydd ac anaml diwydiannu. Ffosffad ocsid o'i gymharu â eraill uned sy'n cynnwys ffosfforws strwythurol, mae sefydlogrwydd thermol uchel, sefydlogrwydd hydrolytic, gall cynyddu hydoddedd, felly yn fwy o ddifrif.