Cartref > Gwybodaeth & newyddion > Cynnwys

Copolymer arall

Oct 31, 2018

Copolymers polyimid

Mae copolymerau polimidid yn cael copolymerau ar hap, copolymers yn ail a copolymers bloc. Os yw'r polymer yn cael ei syntheseiddio gan y monomerau math AA a BB, mae copolyimid yn cyfeirio at ddau neu fwy o ddianhydrid gydag un neu fwy o ddiaminaidau. Neu o ddau ddiamwnt neu ragor ag un neu ragor o bolymer a gafwyd trwy bwcondaneiddio dianhydridau. Anhwylderau dosbarthiad cadwyn macromoleciwlaidd yr amrywiol elfennau o'i gymharu â copolymer hap. Os cymherir cydrannau gwahanol â'r cadwyni macromoleciwlaidd coprolymer a drefnir yn gaeth ac yn drefnus. Hyd yn hyn adroddodd copolyimides y mwyafrif helaeth yn perthyn i'r hen enghraifft a chyn yr ail enghraifft. Mae gwahanol strwythurau ar ffurf segmentau polymerau a ddosberthir yn y gadwyn macromoleciwlaidd o'i gymharu â'r copolymer bloc. Mae copolymwyr ar hap yn dilyn nodweddion cyffredinol y copolymer yn y synthesis nac yn arbennig.